Đồng Hồ Pulsar Của Nước Nào Và Có Tốt Không Quan Hệ Ra Sao?