Giá Đồng Hồ Orient Star Khảo Sát, Đánh Giá Thị Trường